แจ้งเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนหรือเบาะแสผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่: บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)

4345 ชั้น 18 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail: [email protected]

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน